Styremøte

Saksliste styremøte 25 april 2017 på Dokka.
Vi starter møtet kl. 1900.
Sak 1. RS saker. RS mappa ligger her: http://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2017/04/rs-mappe-2017.pdf

Når det gjelder valg kom denne melding 22, 2017 2:27 PM
« Hei!
Valgkomiteen v/ Ivar Tørresdal har mottatt brev fra Eivind Haugseth (styremedlem) i forbundsstyret datert den 31/12 2016, der han meddeler at han stiller sin plass disponibel i forbundsstyret som styremedlem med øyeblikkelig virkning. 1 varamedlem møter på forbundsstyrets møter fra dato.

Dette medfører at RS 2017 velger et nytt medlem som styremedlem i forbundsstyret.
Valgkomiteen ønsker at områdeklubbene kommer med forslag på aktuelle kandidater til styremedlem for ett år, i tillegg til tidligere utsendt liste over valg.
(frist 1/3 2017)

Forbundsstyret og deler av valgkomiteen vart orientert om dette den 20/2 2017. Leder i Lov og Kontroll og RS Ordfører er orientert om saken»
________________________________
28.02.2017 17:02 sendte jeg på vegende av Vestoppland Elghundklubb E-postmelding til Ivar Tørresdal med forslag på 1 person som erstatning for Eivind Haugseth. Meldingen sendt til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. som skal være Ivar sin E-postadresse.
Når RS mappe kommer er dette forslaget ikke med i forslag til valg. Dette gjør at valget ikke er lovlig.
_________________________
Når en ser på valg av formann har 9 klubber foreslått gjenvalg av sittende formann. Hva skjer? Har valgkomiteen foreslått Jan Helge Nordby som motkandidat? Eller har Knut J Herland trukket sitt kandidatur? Det ryktes at Knut J Herland har trukket sitt kandidatur. Etter mitt skjønn burde valgkomiteen når det ble klart at Knut J Herland hadde trukket seg øyeblikkelig sendt melding til alle klubber med ny frist for å sende inn forslag på kandidater til valg av formann. Skal Norske Elghundklubbers forbund velge ny formann med 1, en «lovlig» foreslått kandidat, som er foreslått av valgkomiteen. Her burde valgkomiteen varslet medlemsklubbene, slik en gjorde når Eivind Haugseth trakk seg, og slik lovverket sier det skal gjøres. Er dette brudd på NEKF sine lover?
______________________
INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) Vedtatt av Representantskapsmøtet den 5.4.1997
med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 og vedtatt av Representantskapet 30.4.2011
 3. VK skal ta kontakt med Områdeklubbene for å innhente forslag på kandidater til verv som skal besettes.
_______________________
Vestoppland Elghundklubb foreslår å stryke sak 12 Valg fra sakslista, og be sittende formann og sittende forbundsstyre å innkalle til et ekstraordinært RS slik at valgkomiteen forestår å avholde alle valg, og med nye frister for forslag på kandidater til verv som skal besettes.

Vi må også se på og bli enige om innstilling i disse saker.
Sak 11.7.Forslag RS-sak lån nedbetaling
Sak 11.5.HD- PROBLEMATIKKEN PÅ NEG OG NES.
Og eventuelt andre saker.

Sak 2 Få forbundet til å trykke på NKK slik at eieropplysninger blir tilgjengelig på Dogweb.

Sak 3 Hvordan organiserer vi innsamlinga av e-postadressene til medlemmene i klubben.

Sak 4 Gjennomgang av klubbens komiteer. Jeg (Børre M) har instruksene lagret elektronisk, og kan sende dem til de som mangler.

Sak 5 Miljøtrening, Avventer konkret svar fra Bjørn Andersgård.

Sak 6 Re: VS: Forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og forbund.
Foreslår at vi stiller oss positive til forslaget, har spurt Henning Ringen og Bente Rønningen og begge tror dette skal gå bra.

Sak 7 Forslag om registrering av alvorlig arvelig sykdom på Dogweb. Foreslår at vi støtter dette.

Sak 8 Dommerkonferanse jaktprøveregler for Løshund og bandhund.Har vi medlemmer som dømmer bandhundprøver?
Vi må sende 2 dommere til Løshund  Lørdag 13. mai 2017 på Garder kurs- og konferansesenter.

Sak 7. Jeg har gitt Bente Rønningen beskjed om at det ikke sendes faktura til de av klubbens medlemmer som deltar og hjelper til med avviklingen på ettersøkskurs Revhiholen 5. og 6. mai 2017.04.19

Eventuelle andre saker
Tore.

 

REFERAT FRA STYREMØTE 25. APRIL 2017 I VESTOPPLAND EHK


Tilstede: Tore Bjørklund, Hans Martin Tronrud og Børre Mathias Lilleengen.

Sak 15/-17. RS-mappa.
    Vestoppland EHK tilkjennegir mistillit til sakslista m. h. t. valg.

Vi går inn for at de opprinnelige lånebetingelsene med de klubbene som har lånt NEKF penger, opprettholdes.

Vi støtter et tidsbegrenset opphold i kravet om HD-fotografering, men forutsetter at det  da skal forskes på problemet.

Sak 16/-17. Eier-opplysninger på web.
    Styret vil gjøre en henvendelse til NEKF`s nye styre, så snart det er på plass.

Sak 16/-17. medlemmenes e-postadresser.
Vi sender SMS til medlemmene med beskjed om å sende oss e-postadressa si, samt at all info for ettertida sendes ut elektronisk, og da i størst mulig grad via hjemmesida vår, som nå ser ut til å fungere tilfredsstillende. Medlemmer som overhode ikke kan nås på denne måten vil vi forsøke å hjelpe på andre måter.

Sak 17/-17. Arbeidsinstrukser.
Sekretæren sender en e-post til de tre komitelederne i klubben med oppfordring om å gjennomgå instruksene, som legges ved e-posten, ved første møte i komiteene.

Sak 18/-17. Miljøtrening.
Vi spør Anne Kristin Ristebråten om å stå for miljøtrening i Gjøvik/Toten-området, sportsplassen i Mustadroa kan være en aktuell møteplass.

Sak 19/-17. Elektroniske kritikker på utstillinger.
    Styret er positive til at dette systemet innføres.

Sak 20/-17. Registrering av arvelige sykdommer.
    Vi er enige i forslaget, og støtter det.

Sak 21/-17. Dommere til konf. på Gardermoen.
Tore B har spurt Finn Øksne, som har sagt seg villig til å reise. T. B. har også vært i kontakt med leder i jaktprøvekomiteen, Per Egge som mente å få til et møte i komiteen. Hvis ikke det skjer, spør vi Henning Ringen.

Sak 22/-17. Medhjelpere på Revhiholen 5. og 6. Mai i. å.
De av klubbens medlemmer som i tillegg til å delta på ettersøkskurset, også er medhjelpere i kurset, faktureres ikke for kurset.

Sak 23/-17. Eventuelt.
    Vi er invitert til et dialogmøte i NKK`s  Jakthund komité. Tore Bjørklund reiser.


Tore Bjørklund, sign.    Hans Martin Tronrud, sign.    Børre Mathias Lilleengen, sign.

VOEHK PÅ FACEBOOK