Styremøte 15.12.17

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I VESTOPPLAND EHK

15.12.2017. KL 19.00.

 

Møtet ble holdt på klubbhytta til Øvre Vardal Sportsklubb, og disse møtte: Tore Bjørklund, Nils Ingar Bakke og Børre Mathias Lilleengen. Rune Nybakke og Tore Nordby hadde meldt forfall.

 

Sak 24/-17. NM løshund.

Klubben søkte, sammen med Hallingdal og Valdres EHK, om å arrangere NM for løshund 2020. Både 2020 og 2022 ble utlyst. Vi kan få arrangere i 2022, men styret mener det er for langt fram i tid for sittende styre å ta stilling til dette. Styret legger derfor fram spørsmålet om dette arrangementet fram for årsmøtet under «innkomne saker».

 

Sak 25/-17. Årsmøtet.

Årsmøtet holdes 17. februar 2018 kl. 14.00 i lavvoen til «Over skog og hei». Styret vil

sponse årsmøtet med et beløp som framkommer etter at klubben sitter igjen med et

overskudd for 2017 på minimum kr. 5000,- Et mere eksakt beløp vil

Etter årsmøtet, ca. kl. 16.00, legger vi opp til en del aktiviteter i og rundt lavvoen, samt

sosialt samvær med enkel servering. Vi må ha påmelding til serveringen. Leder sørger for det videre opplegget.

 

 

Sekretær varsler samtlige komiteer om årsmøtet samt deres gjøremål i forbindelse med det. Leder av jaktprøvekomiteen oppfordres til å legge fram forandringer i «Arbeidsinstruks for jaktprøvekomiteen i Vestoppland EHK» for årsmøtet under «Innkomne saker»

 

Utkast til styrets årsberetning ble gjennomgått.

 

Leder sørger for et opplegg m.h.t. utsending av innkalling til årsmøtet, og også annen info til medlemmenes e-postadresser.

 

Det må også bekjentgjøres at medlemmene som skal ha Championatskjold MÅ GI SEKRETÆREN BESKJED om dette.

 Neste styremøte 15.02.2018.

Emil Nystuen, som vant Junior-NM sammen med Tåle av Kvernenget, ivviteres til årsmøtet.

Eventuelt:

 

  • Leder kontakter Henning Ringen om tilstanden i Utstillingskomiteen.

  • Den nye hjemmesida er tung å bruke. Alle tenker over forandringer B. M. kontakter Erik Aaberg med spørsmål om «den gamle» sida.

 

 

 

 

 

 

VOEHK PÅ FACEBOOK