Utstillings komiteen

        UTSTILLINGSKOMITEEN:

            Håvar Olsen, leder (ikke utstillingsleder).

            Henning Ringen.

            Anton Hveem.

            Einar Dyste.

            Knut Arild Fjellheim.

VOEHK PÅ FACEBOOK